Rate tariff of taxi truck service in HCMC

The cost of 2 ton truck with the body of 6m in Km is 700.000 VND

The number of Km:

Note: Over 45km is regarded as long distance

Types of trucks

750Kg truck - See details

1.5 ton truck - See details

1.9 ton truck - See details

2 ton truck with the body of 6m - See details


Hotline: 0901 80 83 88 - 028 377 17676

Wait time charge: per hour

 • 750Kg truck: 60,000 VND
 • 1.5 ton truck: 70,000 VND
 • 1.9 ton truck: 100,000 VND
 • 2 ton truck: 150,000 VND

Overnight charge per night (between 22:00-6:00)

 • 750Kg truck: 300,000 VND
 • 1.5 ton truck: 300,000 VND
 • 1.9 ton truck: 400,000 VND
 • 2 ton truck: 500,000 VND

Daytime charge: In the event of no operation

 • 750Kg truck: 550,000 VND
 • 1.5 ton truck: 650,000 VND
 • 1.9 ton truck: 850,000 VND
 • 2 ton truck: 950,000 VND

Others: Please pay actual derived expenses (toll, parking tickets, etc.)

Quý khách đi 2 chiều, thì chiều về được tính bằng 30% của chiều đi.

Quý khách có nhu cầu chạy hợp đồng, vui lòng liên hệ Hotline tổng đài

đội xe taxi tải saigon express