CHO THUÊ XE ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 360

cho thuê xe đầu kéo

 • Kích thước (D x R x C) : 6165 x 2490 x 3910 (mm)
 • Kích thước khoảng sáng gầm xe : 200 (mm)
 • Trọng lượng không tải : 7.500 (Kg)
 • Trọng tải chuyên chở theo thiết kế (Kg) : 10.370kg
 • Trọng tải chuyên chở tham gia giao thông (Kg) : 8.370kg
 • Khối lượng kéo theo cho phép theo thiết kế (kg) : 34.370kg
 • Khối lượng kéo theo khi tham gia giao thông (kg) : 32.370kg

CHO THUÊ XE ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 410

thuê xe đầu kéo

 • Kích thước (D x R x C) : 7050 x 2.490 x 3.925 (mm)
 • Kích thước khoảng sáng gầm xe : 250 (mm)
 • Trọng lượng bản thân xe (Kg): 9700
 • Trọng tải chuyên chở theo thiết kế (Kg): 15.170
 • Trọng tải chuyên chở tham gia giao thông (Kg): 14.170
 • Khối lượng kéo theo cho phép theo thiết kế (kg): 39.170
 • Khối lượng kéo theo khi tham gia giao thông (kg): 38.170

CHO THUÊ XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000

xe đầu kéo

 • Kích thước (D x R x C) : 6685 x 2495 x 3130 (mm)
 • Kích thước khoảng sáng gầm xe : 250 (mm)
 • Trọng lượng bản thân xe (Kg):8.930
 • Trọng tải chuyên chở (Kg): 16.500
 • Khối lượng kéo theo cho phép theo thiết kế (kg): 70.000
 • Khối lượng kéo theo khi tham gia giao thông (kg):38.600

Các loại xe – Tính năng